колекция: Vindmøller 700 вата - 2000 вата вятърен генератор IstaBreeze®

Перфектно оптимизиран генератор на реч за среден и силен вятър.

I-серията от 700 вата до 2000 вата вятърни генератори са включени в частната вятърна мелница за това. Vindkraft може да се използва и за увеличаване на размера на вятърната мелница и вятърната мелница. С професионалното осветление можете да използвате боговете на бурното време и летния бриз с лек ключ. Това означава, че непрекъснатото оптимизиране на енергоснабдяването е идеално настроено за генериране на енергия. Осветих с дължината на слънчевата клетка или напрежението на слънчевата клетка, преди вятърната мелница да се използва за производство на много енергия и дерефтер да опбеваре i et gel батерията.

4 продукти