колекция: 3-фазен трифазен генератор на постоянен магнит от IstaBreeze®

Мощен, предавка и без четки, както и без поддръжка Постоянни магнитни генератори от IstaBreeze® има широк спектър от приложения за производство на електроенергия, като хидроенергия, водоеми, комбинирани топлоелектрически централи или за тези, които искат сами да построят ветрогенератор. В нашия магазин ще намерите 12-полюсни генератори с клас на ефективност между 0,5 - 7,0 kW в 12-24 или 48 волта версии. Въвеждането на намотката на медната тел на генератора се осъществява внимателно изключително на ръка. За мПовече информация и таблици могат да бъдат намерени в описанието на продукта.

3 продукти